Stocksy_txp47cd4147aEC200_Medium_923556-p-1080

הכשרה

צעירים רבים המגיעים לליברה, לא התמידו במקומות עבודתם או במסגרות הלימודיות בהן בחרו. לפיכך, התקשו להגיע לעצמאות כלכלית. כדי לתת מענה לקושי זה, משולבים הצעירים לתרגול עבודה בקבוצת ״רביבה וסיליה״ ובעמותות שונות, שעובדות בשיתוף פעולה עם ליברה*.
הצוות המקצועי יזהה את הקשיים ויסייע לפתח התמדה וחוסן אישי.

שתפו את התוכן

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram