Untitled design - 2019-05-29T125730.047

גינת הירק של ליברה

גינת ירק היא סביבת עבודה מרגשת בחוויותיה ובתוצאותיה. הבראשיתיות במחזוריות הטבע – השתיל שהופך לפרח ופרי – היא אופטימית. גם אם הפרח נבל או הפרי לא הבשיל, ממשיכים הלאה. לירקות  ששתלנו אנו – יש טעם אחר ולחווית האכילה מתווספים סיפוק של הצלחה.

שתפו את התוכן

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram